Płyta drogowa

Płyty stosuje się w inżynierii komunikacyjnej do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów składowych, parkingów i dróg dojazdowych. Zaletą naszego produktu jest taki montaż uchwytu by nie wystawał on poza obrys płyty daje to także oraz możliwość ułożenia płyt tak by nie powstały szczeliny.

Współpracujemy z